Posted onẾch Ếch ộp, ếch Ếch ộp …
Các bé có thấy con ếch con đôi mắt to lồi bao giờ chưa nào. Chúng sống ở trong các hồ nước, chúng có thể nhảy cao và xa, đặc biệt hơn, chúng bơi rất giỏi đó. Ngưỡng mộ chú ếch nhỏ nhắn mà nhiều tài năng chưa. Các bé ơi, hôm nay Zoom Zoom TV sẽ hướng dẫn các bé vẽ chú ếch ộp mắt lồi nhé.
Nào, cùng Zoom Zoom TV học vẽ thôi!
—–
Song:
Move Forward by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Glee Club Polka by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

—-
** Zoom Zoom TV Channel:
** Contact us: zoomzoomtvchannel@gmail.com

Nguồn: https://poledancestyle.com/

Xem thêm bài viết khác: https://poledancestyle.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *