Posted onChuyên tư vấn và cung cấp các loại cảm biến Laser đo khoảng cách trong công nghiệp.
Hãng FAE (Italy).

LR-TB5000 ALL – PURPOSE LASER SENSOR
*

* LR-TB5000C All – Purpose Laser Sensor
* LR-TB5000CL All – Purpose Laser Sensor
Products

LASER DISTANCE METERS
* LR-TB5000 All – Purpose Laser Sensor
* LR-TB5000C All – Purpose Laser Sensor
* LR-TB5000CL All – Purpose Laser Sensor
*
* Phases shift
* Time of flight (TOF)
* Triangulation Sensors
* 2D Laser scanner
* Safety Laser Scanner
* I3S LiDAR for Autonomous Transport and Traffic Solutions
* Obstacles detection
* LTS 3D Scanner
* Optical Micrometers
* Sistema Monitoraggio LASER (Ponti-Viadotti-Pilastri-Gallerie-Movimenti Franosi)
* Contactless velocimeters VMX-VMZ , VLX-VLZ , VLF series
* Optical Speed and Lenght sensors
* SYSTEMS AND MEASUREMENT INSTRUMENTS FOR RAILWAY TRANSPORT
*
* FLOW SENSORS
*
* MACHINES AND MEASURING SYSTEMS
*
* DIGITAL INSTRUMENTS
*
* EXPLOSION PROOF, HEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCER
*
* RADAR LEVEL TRASMITTER AND ULTRASONIC SENSORS
*
* PYROMETER, INFRARED SENSORS AND PORTABLE PYROMETER
*
* OPTICAL PYROMETERS
*
* PHOTOSENSORS
*
* ENCODERS AND TRANSDUCERS
*
LASER DISTANCE METERS
* LR-TB5000 All – Purpose Laser Sensor
* Phases shift
* Time of flight (TOF)
* Triangulation Sensors
* 2D Laser scanner
* Safety Laser Scanner
* I3S LiDAR for Autonomous Transport and Traffic Solutions
* Obstacles detection
* LTS 3D Scanner
* Optical Micrometers
*
* Sistema Monitoraggio LASER (Ponti-Viadotti-Pilastri-Gallerie-Movimenti Franosi)
* Contactless velocimeters VMX-VMZ , VLX-VLZ , VLF series
* Optical Speed and Lenght sensors

LASER DISTANCE METERS
* LR-TB5000 All – Purpose Laser Sensor
* Phases shift
* Time of flight (TOF)
* Triangulation Sensors
* 2D Laser scanner
* Safety Laser Scanner
* I3S LiDAR for Autonomous Transport and Traffic Solutions
* Obstacles detection
* LTS 3D Scanner
* Optical Micrometers
*
* Sistema Monitoraggio LASER (Ponti-Viadotti-Pilastri-Gallerie-Movimenti Franosi)
* Contactless velocimeters VMX-VMZ , VLX-VLZ , VLF series
* Optical Speed and Lenght sensors
SYSTEMS AND MEASUREMENT INSTRUMENTS FOR RAILWAY TRANSPORT
* Systems and Measurement Instruments for Railway Transport
FLOW SENSORS
* Flow Captor
* Vent Captor
* Foto Captor
* Proxi Captor
* Ultrasonic Flow Meters
* Applications with CAPTOR Sensors
MACHINES AND MEASURING SYSTEMS
* Laser Systems for Inner Diameter Measurement
* Measurement equipment and devices
DIGITAL INSTRUMENTS
* Digital instruments
* Large display DINOS
* TEMPERATURE & PROCESS PID REGULATORS SYROS SERIES
EXPLOSION PROOF, HEAVY DUTY PRESSURE TRANSDUCER
* Explosion Proof, Heavy Duty Pressure Transducer
RADAR LEVEL TRASMITTER AND ULTRASONIC SENSORS
* Radar Level Transmitters
* IRU series
* LPU series
* FA series
* Series: MNU IS
PYROMETER, INFRARED SENSORS AND PORTABLE PYROMETER
* Pyrometer 2050 +IR
* HighTemp 520 & 530 Infrared Thermometer
OPTICAL PYROMETERS
* PA series
* Portable pyrometers
* PK / PKF / PKL Series
* PM series
* CellaTemp PZ series
PHOTOSENSORS
* High performancesFMS18-34… / FMS30-34…
* Low cost FM-FP
* Low cost FQR
ENCODERS AND TRANSDUCERS
* Rotary encoders
* Linear transducers
* Displacement/angle converters

► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
►Tel: 028 73000184 | Hotline: 0947200184
►Website:

Nguồn: https://poledancestyle.com/

Xem thêm bài viết khác: https://poledancestyle.com/meo-vat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *